Biziň "LS-Leader" kärhanamyzyň harydy bolan güýçli BASS we akustik sistemaly LS-Leader 5.1 SPEAKER (Сабвуфер).

Akustik sistema 

Akustik sistema güýçli we ýokary hilli sesi edil kinoteatrlardaky ýaly, film görülende, aýdym diňlenilende we oýun oýnalan wagtyndaky sesi edil hakyky ýaly eşidilýär.  Bu sistemada siz islegiňize göra sesi düzmek mümkinçiligi bardyr.


Bluetooth mümkinçiligi
LS-Leader 5.1 SPEAKER kolonkasyna islendik Bluetooth sistemasy bolan enjamlary birikdirip bilersiňiz. Meselem: Telefonuňyzy ýa da Noutbugyňyzy Bluetooth arkaly birikdirip, telefonuňyzda aýdym goýup, başga işleriňiz bilen bolup bilersiňiz. Aýdymy üýtgetmek üçin kolonkaň ýanyna barmak gerek däl, ýöne telefondan geçiräýmeli. Mundan başgada kolonka 6 görnüşli enjamlary birikdirmek mümkinçiligi bardyr.


3D Stereoformat we göwrümli ses

Ls-Leader kolonkasy 2 kanally stereo tolkuny haýran galdyryjy göwrümli sese (3D) üýtgedip bilýär.

Umumy häsiýetlendirme
Öndüriji LS-Leader
Enjamyň görnüşi Subwufer + 5 sany kolonka
Reňki Gara
Daşynyň materialy Agaç
Protokollar we standartlar
Bluetooth Bar
Interfeýs
Analog audio çykyş Bar
AUX Bar
Mikrofon girelge Bar, x2
USB Bar
Köp kanally lineý giriş Bar
Ölçegleri we agramy
Goşmaça ses berijileriň ölçegi 11.5 / 10 / 20,5
Sabwuferin ölçegi 20 / 34,5 / 37,5
Goşmaça mümkinçilikler
Komplekt enjamlary Subwufer x1, kolonka x5, dolandyryş pulty, birikdirmek üçin birikdirijiler, ulanyjylar üçin instruksiýa

Ses bermek

Bellik: HTML kodlar rugsat berilmeýär! Ýönekeý tekst ulanyň.
    Ýaman           Gowy

LS-Leader 5.1 SPEAKER + Bluetooth

  • Öndüriji: Ls-Leader
  • Model: TM0001
  • Ambarda: Bar
  • 347.36 tmt


Maslahat berilýan harytlar

DVD Player "EnaýyPlast"

DVD Player "EnaýyPlast"

Ähli formatlary okaýan DVD Player "EnaýyPlast" Ähli media faýllary okap bil..

124.00 tmt

DVD Player "LS-Leader"

DVD Player "LS-Leader"

Ähli formatlary okaýan DVD Player "LS-Leader" Ähli media faýllary okap bilý..

69.00 tmt

DVD-R LS-Leader 4.7Gb 16x

DVD-R LS-Leader 4.7Gb 16x

Bir gezek ýazyp bolýan optiki kompakt-disk DVD-R 4.7Gb 16x. Maglumatla..

35.00 tmt

CD-R Leader 52x 700MB

CD-R Leader 52x 700MB

Bir gezek ýazyp bolýan optiki kompakt-disk DVD-R 4.7Gb 16x. Maglumatla..

34.90 tmt

LS-Leader 5.1 SPEAKER with Bluetooth, subwufer, kolonka