Konfidensial syýasat

Men "EnayyPlast" internet dükanyna şertnama baglanyşmak we satyn almak-satmak maksatlarynda öz şahsy maglumatlarymy  ýagny, familiýa, ady, telefon belgi, elektron salgy ýaly maglumatlary - ýygnamak, ýazmak, sistemalaşdyrmak, saklamak, anyklamak (täzelemek, üýtgetmek), ulanmak, işgärlerimize işlemäge tabşyrmak, ýapmak we ýok etmäge rugsat berýärin.

Bulardan başgada "EnayyPlast" internet dükanyna harytlar we hyzmatlar üçin ýokarda sanalan şahsy maglumatlary işlemek we görkezilen elektron salgyňyza we telefon belgiňize reklama ýa-da haryt , hyzmat üçin maglumat ugratmaga rugsat berýärin. Berilen rugsatlary islendik wagty "EnayyPlast" internet dükanyna hat görnüşinde ugradyp yzyna gaýtarmak mümkinçiligiňiz bar.